Så er afmonteringen i gang. De første gennemtæringer er fundet. Fodbrøndens lyddæmpning er våd... Så skal det ruste :-(

Men slet ikke så slemt som frygtet.

Venstre skørte sidder med selvskærende skruer ind i panelet